Yrd. Doç. Dr. Tarkan YORULMAZ

(Resmi Web Sitesi)

Adres: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı, PK. 1800, Uluyazı Yerleşkesi, Çankırı
Telefon: (0376) 218 95 37 (Dahili: 8161)
Faks: (0376) 218 95 41
Cep Telefonu: 0542 406 86 84
Eposta: bat@tarkanyorulmaz.com.tr
HABER & DUYURULAR
Ormanlar Yarasalarla Korunacak....
18.12.2018 - 18:10:38

Ormanlar Yarasalarla Korunacak....


Yaban hayatının gizemli türleri olan Yarasalar memeli hayvanlar olup, ülkemizde 39 kayıtlı tür bulunmaktadır. Ülkemizdeki yarasalardan 1 türü meyveler üzerinden beslenirken 38 tür böcekler üzerinden beslenmektedir. Yarasalar akla geldiğinde genellikle mağaralarla ilişkilendirilmektedir. Ancak Ülkemizde gündüz mağaralarda tüneyen yarasalar olduğu gibi terkedilmiş binalar, çatılar, kaya yarıkları, tarihi yapılar ve ağaç kovukları da yarasaların gündüz tünediği yerlerdir. Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de yarasaların böcek popülasyonun dengelenmesinde önemli rolleri vardır. Yarasalar gündüz tüneme alanlarında dinlenirken gece boyunca böcekleri avlamaktadır. Bir gece boyunca yarasalar kendi ağırlığının yarısından fazla böcek avlayabilmektedir. Türkiye’de yaşayan 39 yarasa türünün %70 i yaklaşık 27 tür orman alanlarına yakın tünemekte ve ormanlarda böcekler üzerinden beslenmektedir. Ormanlar yarasalar için çok önemli bir beslenme kaynağı ve barınma ortamıdır. Türkiye yüzölçümünün yaklaşık % 28’i ormanlarla kaplıdır.

Türkiye’de ilk kez, Çankırı Karatekin Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsünde Dr. Tarkan Yorulmaz bilimsel danışmanlığında iki yüksek lisans tez çalışması, bir araştırma projesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından desteklenen Dr. Yasin İlemin tarafından yürütülen bir BAP projesi gerçekleştirilmektedir.

1- Dr. Okan Urker (Natura Derneği) tarafından yürütülen Muğla Köyceğiz Sığla orman ekosistemlerindeki yarasaların aktivitelerinin belirlenmesi ve yarasa evlerini kullanma durumlarının belirlenmesini konu alan yüksek lisans tez çalışması

2- Rıdvan özmen tarafından yürütülen Ankara Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkındaki Orman ekosistemindeki yarasaların yarasa evlerini kullanma ve yarasa aktivitesinin belirlenmesini konu alan yüksek lisans tez çalışması

3- Dr. Tarkan Yorulmaz tarafından koordine edilen Yozgat DKMP Çamlık Milli Parkı orman ekosistemindeki yarasaların yarasa evlerini kullanma durumlarının belirlenmesi çalışması

4- Dr. Yasin İlemin (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) yürütücülüğünde Muğla Köyceğiz Kızılçam ormanlarındaki yarasa evlerinin yarasalar tarafından kullanımının ve yarasa aktivitesinin belirlenmesi projesi gerçekleştirilmektedir.

Yarasaların bu evlere yerleşerek orman alanlarındaki zararlı böcek popülasyonunu dengelemesi beklenmektedir. Böylece orman ekosisteminde zararlı olan böceklerin dengelenmesinde günümüze kadar uygulanan kimyasal mücadeleye alternatif olarak biyolojik bir mücadele yöntemi kullanılmış olacaktır. Bu çalışma ile birlikte aynı zamanda Türkiye’deki orman yarasaların korunması, izlenmesi de sağlanmış olacaktır. Ayrıca yaban hayatının gizemli türleri olan ve hakkında çok az bilgi bulunan yarasaların beslenme davranışları hakkında önemli bilgiler elde edilecektir.
Bu yıl başlayan bu çalışma kapsamında Muğla Köyceğiz Sığla ormanlarına, Ankara Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı ormanına ve Yozgat Çamlık Milli Parkı ormanına yarasaların tüneyebileceği yaklaşık 200 yarasa evi yerleştirilmiştir.

Bu çalışma başladıktan 4 ay sonra yapılan kontrollerde Türkiye’de ilk kez Köyceğiz Sığla Ormanlarında yerleştirilen yarasa evlerinin % 40’nda yarasaların yerleştiği tespit edilmiştir. Böylece yarasaların ormanlardaki bu yarasa evlerini kullandığı ve orman böceklerini daha etkin olarak avlayabilecekleri anlaşılmıştır.

Orman Alanlarında yarasaların biyolojik mücadelede kullanılması, önümüzdeki yıllarda Orman Genel Müdürlüğünün ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel müdürlüğünün destekleri ile Türkiye’nin farklı orman alanlarında da yürütülecektir. Önümüzdeki dönemde Yenice ormanları ve Bolu ormanları da çalışmalarımıza dahil edilecektir.

Bu çalışmaların gerçekleşmesi için verdikleri desteklerinden dolayı,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne
NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği’ne
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DKMP 9. Bölge Ankara İl Şube Müdürü-Sayın Şahin Çılgın ve Çalışma ekibine
Yozgat DKMP İl Şube Müdürü-Sayın Cihan Eğilmez ve Çalışma ekibine
Orman Genel Müdürlüğü Muğla Köyceğiz Müdürü-Sayın Hakan Zeybek ve Çalışma ekibine
Karabük DKMP İl Şube Müdürlüğü-Sayın İsmail Sevimler'e
Anturia Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiği Okulu-Sayın Murat Yildiz'a
NARTUS-Sayın Özge Durukan 'na
BELDA- Sayın Cem Atik 'e
Flora Hotel-Sayın Alp Giray Bey’e
ve
Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum....

Çalışmanın ilk sonuçları Muğla Köyceğiz Sığla Ormanlarından:

https://www.youtube.com/watch?v=iJWKv_DF1-U

Haberler & Duyurular
IUCN SSC Bat Specialist Group Members (Turkey) Detay

COST CA18107 - Climate change and bats: from science to conservation Detay

Ormanlar Yarasalarla Korunacak.... Detay
Dosyalar
RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI ve YARASALAR
Yarasaların Rüzgar Türbinlerinden daha çok Ağustos-Eylül arası etkilendiği ve ölümlerin daha fazla olduğu araştırmalar sonucunda ortaya konmuştur. Bahar aylarında ise en düşük etkinin olduğu tespit edilmiştir
Türkiye Yarasaları
Şimdiye kadar yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye’de biri meyve, 35’i böcekle beslenen toplam 36 yarasa türüne ait kayıt bulunmaktadır(7,8,10,12,13,15-22,25,26,29-31,37-54).