Doç. Dr. Tarkan YORULMAZ

(Resmi Web Sitesi)

Adres:Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yapraklı M.Y.O.
Ormancılık Bölümü, Avcılık ve Yaban Hayatı Programı
Abdülhalik Renda Mah. Ankara Cad. Ballıca Kampüsü - Çankırı
Telefon: (0376) 218 11 23 (Dahili: 5148)
Faks: (0376) 218 10 31
Cep Telefonu: 0542 406 86 84
Eposta: bat@tarkanyorulmaz.com.tr - tyorulmaz@karatekin.edu.tr
HABER VE DUYURULAR
PO R SUK VE SANSARLARIN TÜRKİYE’DEKİ DURUMU SEMPOZYUM I
20.03.2013 - 22:14:1510–11 MAYIS 2013 MUĞLA


Değerli katılımcılar
 
Türkiye’de iki sansar türü yaşamaktadır. Bunlardan biri giderek yok olma noktasına gelen ağaç sansarı (Martes martes) ve diğeri nispeten daha iyi durumda olan kaya sansarı (Martes foina)’dır. Kaliteli bir kürke sahip olan ağaç sansarı ormanlık alanları tercih ederken kaya sansarı step alanlarda bulunmaktadır. Diğer taraftan kesintili bir yayılışa sahip olan porsuk (Meles meles) habitat daralması ve av baskısı sebebiyle yok olma noktasına gelmiştir. Mustelidae familyasımensubu bu üç türün Türkiye’de ulusal ve uluslar arası mevzuatlar çerçevesinde korunmalarıyla ilgili bazı önlemlerin alınması için bu türlerin Türkiye’deki son durumlarının değerlendirilmesi ve habitatlarıyla birlikte korunmalarının çareleri bu sempozyum ile ortaya konulacaktır.
  
Yunus ENSARİ
TTKD 
Genel Başkanı

PORSUK VE SANSARLARIN TÜRKİYE’DEKİ
 
DURUMU SEMPOZYUM I
 
 

Yazışma Adresleri :Muğla Sıtkı Koçman
 
Üniversitesi Fen Fakültesi
 
Biyoloji Bölümü
 
Tel: 0252 211 15 13
 
Fax: 0252 211 14 72
 
E-mail:barlasm48@gmail.com
 
-mbarlas@mu.edu.tr
 
 
Türkiye Tabiatını Koruma
Derneği
 
Menekşe 2 Sok 29/4 06440 Kızılay
-Ankara
 
Tel: 0312 425 19 44
-0312 419 09 91
 
Fax: 0312 417 95 52
 
E-mail:ttkder@ttkder.org.tr
 
 
İlgili Kişiler
 
Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK
 
Sempozyum Başkanı
 
Tel: 0533221 05 57
 
E-mail:iralbayrak@hotmail.com
 
 
Dr. Ülkü MERTER
 
TTKD Genel Sekreteri
 
Tel: 0312 425 1944–031241909 91
 
-0532 445 09 09
 
Fax: 0312 417 95 52
 
E-mail.ttkder@ttkder.org.tr
 
 
TÜRÇEP (Türkiye Çevre Platformu)
 
İÇAÇEP(İç Anadolu Çevre Platformu)
 

Saat ve Takvim

Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektirir.

Get Adobe Flash player